hgh anti ageing

MistisFiles

Pengetahuan Rahsia Itu Hanya Untuk Mereka Yang Mampu Memahaminya

Misteri Kod Perundangan Melayu di Vatikan

Posted by jigsmaster on November 29, 2016

vatikanmalakaan

 


[Mukaddimah]

Dr. Liaw Yock Fang mendapati terdapat satu naskah berlabel Vatican Ind. IV di Perpustakaan Vatikan. Apabila dilihat tajuknya, ia ditulis sebagai “Malakaans Wetboek van Zeerecht”. Ini menimbulkan satu perasaan misteri adakah ianya ada berkaitan dengan Kesultanan Melaka? Ikuti sambungan kod perundangan Melayu, kali ini ke Vatikan. HANYA DI MISTISFILES.


 

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.